Om Crala.net

Vår intensjon med nettsiden er å gjøre det enklere for folk å finne den mest gunstige finansieringsløsningen, det være seg til bolig, bil, fritidseiendom, oppussing, ferier eller andre investeringer. Temaene vi tar for oss er alle fokusert på de mest vanlige privatøkonomiske spørsmålene. Lån koster penger, og det er dermed om å gjøre å finne den billigste løsningen.

Derfor vil det aller meste som publiseres her dreie seg om hvilke banker som har de beste tilbudene, og hvordan du selv går frem for å forbedre betingelsene de fremsetter når du søker om lån. Artikler og omtaler av de ulike låneproduktene, produseres av medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere som har lang erfaring innenfor sine respektive fagområder. Der vi selv kommer til kort, innhenter vi kunnskap fra relevant hold.

Vår håp er at disse sidene vil bli ansett som et naturlig stoppested for de som er på jakt etter bedre lånebetingelser.