Bruk av lånemegler for å søke om forbrukslån

Skal du søke om forbrukslån er det viktig å sjekke markedet nøye og sammenligne lån fra flere banker, for å finne det lånet som er rimeligst for akkurat deg. Dette kan være en tidkrevende prosess, men ved å benytte en lånemegler kan man spare mye tid og kanskje få tilbud fra banker man ellers ikke ville ha kontaktet.

Hva er en lånemegler

En lånemegler er rett og slett et firma som formidler kontakt mellom personer som søker lån og banker eller andre finansinstitusjoner som tilbyr lån. Tradisjonelt har lånemeglerbransjen vært fokusert på bedriftslån, men de seneste årene er det blitt mer og mer vanlig at privatpersoner benytter en lånemegler, primært i prosessen med å ta opp et usikret forbrukslån.

Siden lånemegleren bare formidler kontakt mellom kunde og bank, er det ikke en finansinstitusjon og er dermed ikke omfattet av Kredittilsynets strenge krav. I prinsippet kan derfor en hvilken som helst bedrift tilby formidling av lån, det stilles ikke særskilte krav til hverken aksjekapital eller kompetanse. I de aller fleste tilfeller spiller dette imidlertid liten eller ingen rolle for kunden, da selve lånet og låneavtalen er en sak direkte mellom kunde og banken. Når først lånemegleren har bistått med å formidle kontakten, er jobben deres gjort, og i resten av lånets løpetid, forholder kunden seg direkte til banken.

Fordeler ved å benytte en lånemegler

business-loan-broker

Den kanskje største fordelen ved å benytte en megler når man ønsker å ta opp et nytt forbrukslån, er at man sparer tid. Man kan selvsagt gå til hver enkelt lånetilbyders nettsider og fylle inn en lånesøknad, for deretter å vente på et eventuelt tilbud, men dette kan være tidkrevende. Ved å benytte en lånemegler, trenger man bare å fylle ut en enkelt lånesøknad, og man vil motta tilbud fra flere banker.

Siden megleren lever av provisjon fra banken, er det i deres interesse å levere kvalifiserte søknader for å øke sjansen for at banken vil gi et tilbud om lån, og ikke minst at du som kunde aksepterer tilbudet. Lånemegleren vil derfor se på den informasjon du oppga i søknadsskjemaet, og basert på dette sende søknaden videre til de bankene der du faktisk oppfyller minimumskravene for å få innvilget lån. Det gjør at du ikke trenger å bruke tid på å lete på hver enkelt banks nettsider for å finne ut av om du kvalifiserer til et lån, megleren gjør hele denne jobben for deg.

Har du behov for råd og veiledning i forbindelse med utfylling av lånesøknaden, eller trenger du hjelp med å vurdere hvilket lånetilbud du bør takke ja til, tilbyr de fleste lånemeglere rådgivning via telefon og epost. Her er det dog viktig å huske på at megleren lever av provisjon, så rådene du får er kanskje ikke alltid helt objektive, men til en viss grad farget av hvilken bank som gir megleren den høyeste provisjonen.

Saksgangen når man benytter en lånemegler

De aller fleste tilbydere av usikret forbrukslån på det norske markedet idag, har en strømlinjeformet søknadsprosess, der alt fra innhenting av opplysninger om søker, til legitimering og signering av låneavtalen skjer online, via bankens nettsider. Når man benytter en megler er saksgangen i prinsippet den samme, med den forskjell at man bare trenger å utfylle en lånesøknad.

De fleste lånemeglere har et skjema på sine nettsider, som du fyller ut. Her må du oppgi informasjon om deg selv, som navn, adresse, sivilstatus, osv. Samt detaljer om din privatøkonomi. Dette begrenser seg normalt til å oppgi inntekt og hva du har av andre lån. Når du sender dette skjemaet inn, blir dine detaljer registrert hos lånemegleren, og denne vil, basert på din situasjon, opprette en lånesøknad i ditt navn, hos en eller flere tilbydere av forbrukslån. Hvor mange banker lånemegleren vil søke om lån hos på dine vegne, varierer fra megler til megler, men normalt vil dette ligge på 3-10 banker. Det høres kanskje skummelt ut å søke om lån hos mange banker samtidig, men det er viktig å huske på at et tilbud på en lånesøknad er helt uforpliktende for deg som kunde, så du er overhodet ikke pliktig til å akseptere noen av tilbudene du eventuelt måtte motta på din søknad. Banken kan heller ikke kreve deg for noe gebyr for å gi et tilbud på din lånesøknad, så i praksis er prosessen helt uforpliktende.

Kort tid etter at du har sendt din lånesøknad til lånemegleren, vil du motta svar fra bankene din søknad er videresendt til. Dette kan enten være avslag på din søknad eller et konkret tilbud på et lån. I noen tilfeller vil banken trenge ytterligere dokumentasjon på din økonomi, og vil be deg sende dette direkte til banken. Dette begrenser seg som regel til innsending av de tre seneste lønnslipper og kanskje din likning for de seneste par år.

Svar fra hver enkel bank vil som regel sendes til deg på epost. Noen lånemeglere tilbyr også et kundesystem der du kan logge deg inn og se dine søknader og mottatte tilbud, og enkelte kan også varsle deg på SMS når du mottar et nytt tilbud fra en bank. Hvor lenge et gitt tilbud er gyldig, skal komme tydelig frem av tilbudet, men alle seriøse banker gir tilbud med en gyldighet på minst et par uker, gjerne opp mot en måned. Du bør med andre ord ikke stresse og takke ja til et tilbud med en gang, du har rikelig med tid til å vente på eventuelle tilbud fra andre banker og tid til å sammenligne de mottatte tilbud godt, slik at du velger det som blir rimeligst for deg.

Når du har kommet frem til et tilbud du ønsker å akseptere, kontakter du normalt den aktuelle banken direkte for å godkjenne tilbudet og signere låneavtale. I de aller fleste tilfeller er dette en automatisert prosess der du klikker på en link i tilbudet, hvoretter du blir sendt til bankens nettsider der du oppgir eventuell tilleggsinformasjon og legitimerer deg og signerer låneavtalen digitalt, ved hjelp av BankID. Har du ikke BankID, må du skrive ut låneavtalen, signere den for hånd og sende den til banken per post. I tillegg må banken foreta en legitimasjonskontroll av deg, for å sikre at du faktisk er den du utgir deg for å være. Igjen, om du ikke har BankID, skjer dette ved at banken sender deg en spesiell type brev, som du må hente på ditt lokale posthus eller post i butikk. Når du henter brevet må du forevise gyldig legitimasjon, og den postansatte vil dermed foreta den nødvendige legitimasjonskontroll og rapportere dette tilbake til banken.

Når legitimasjonskontroll og signering av lånebeviset er foretatt, gjenstår bare å få utbetalt pengene. De fleste lånemeglere spør etter hvilket kontonummer du ønsker lånet utbetalt til, så all nødvendig informasjon er allerede videresendt til banken, og du vil normalt automatisk få pengene på konto i løpet av et par virkedager.

Hva koster det å benytte en lånemegler?

Omtrent alle lånemeglere på det norske markedet, som formidler forbrukslån til privatpersoner, tilbyr sine tjenester kostnadsfritt og helt uforpliktende til låntaker. Megleren tjener utelukkende penger ved at de får utbetalt en provisjon fra banken når du aksepterer et lånetilbud.

Siden det varierer litt fra megler til megler hvilken banker det samarbeides med, er det derfor ofte lurt å benytte flere lånemeglere, for å øke antall tilbud og dermed være sikker på at man finner frem til det billigste lånet.