Bruk av lånemegler for å søke om forbrukslån

Skal du søke om forbrukslån er det viktig å sjekke markedet nøye og sammenligne lån fra flere banker, for å finne det lånet som er rimeligst for akkurat deg. Dette kan være en tidkrevende prosess, men ved å benytte en lånemegler kan man spare mye tid og kanskje få tilbud fra banker man ellers ikke ville ha kontaktet.

Hva er en lånemegler

En lånemegler er rett og slett et firma som formidler kontakt mellom personer som søker lån og banker eller andre finansinstitusjoner som tilbyr lån. Tradisjonelt har lånemeglerbransjen vært fokusert på bedriftslån, men de seneste årene er det blitt mer og mer vanlig at privatpersoner benytter en lånemegler, primært i prosessen med å ta opp et usikret forbrukslån.

Siden lånemegleren bare formidler kontakt mellom kunde og bank, er det ikke en finansinstitusjon og er dermed ikke omfattet av Kredittilsynets strenge krav. I prinsippet kan derfor en hvilken som helst bedrift tilby formidling av lån, det stilles ikke særskilte krav til hverken aksjekapital eller kompetanse. I de aller fleste tilfeller spiller dette imidlertid liten eller ingen rolle for kunden, da selve lånet og låneavtalen er en sak direkte mellom kunde og banken. Når først lånemegleren har bistått med å formidle kontakten, er jobben deres gjort, og i resten av lånets løpetid, forholder kunden seg direkte til banken.

Fordeler ved å benytte en lånemegler

business-loan-broker

Den kanskje største fordelen ved å benytte en megler når man ønsker å ta opp et nytt forbrukslån, er at man sparer tid. Man kan selvsagt gå til hver enkelt lånetilbyders nettsider og fylle inn en lånesøknad, for deretter å vente på et eventuelt tilbud, men dette kan være tidkrevende. Ved å benytte en lånemegler, trenger man bare å fylle ut en enkelt lånesøknad, og man vil motta tilbud fra flere banker.

Siden megleren lever av provisjon fra banken, er det i deres interesse å levere kvalifiserte søknader for å øke sjansen for at banken vil gi et tilbud om lån, og ikke minst at du som kunde aksepterer tilbudet. Lånemegleren vil derfor se på den informasjon du oppga i søknadsskjemaet, og basert på dette sende søknaden videre til de bankene der du faktisk oppfyller minimumskravene for å få innvilget lån. Det gjør at du ikke trenger å bruke tid på å lete på hver enkelt banks nettsider for å finne ut av om du kvalifiserer til et lån, megleren gjør hele denne jobben for deg.

Har du behov for råd og veiledning i forbindelse med utfylling av lånesøknaden, eller trenger du hjelp med å vurdere hvilket lånetilbud du bør takke ja til, tilbyr de fleste lånemeglere rådgivning via telefon og epost. Her er det dog viktig å huske på at megleren lever av provisjon, så rådene du får er kanskje ikke alltid helt objektive, men til en viss grad farget av hvilken bank som gir megleren den høyeste provisjonen.

Saksgangen når man benytter en lånemegler

De aller fleste tilbydere av usikret forbrukslån på det norske markedet idag, har en strømlinjeformet søknadsprosess, der alt fra innhenting av opplysninger om søker, til legitimering og signering av låneavtalen skjer online, via bankens nettsider. Når man benytter en megler er saksgangen i prinsippet den samme, med den forskjell at man bare trenger å utfylle en lånesøknad.

De fleste lånemeglere har et skjema på sine nettsider, som du fyller ut. Her må du oppgi informasjon om deg selv, som navn, adresse, sivilstatus, osv. Samt detaljer om din privatøkonomi. Dette begrenser seg normalt til å oppgi inntekt og hva du har av andre lån. Når du sender dette skjemaet inn, blir dine detaljer registrert hos lånemegleren, og denne vil, basert på din situasjon, opprette en lånesøknad i ditt navn, hos en eller flere tilbydere av forbrukslån. Hvor mange banker lånemegleren vil søke om lån hos på dine vegne, varierer fra megler til megler, men normalt vil dette ligge på 3-10 banker. Det høres kanskje skummelt ut å søke om lån hos mange banker samtidig, men det er viktig å huske på at et tilbud på en lånesøknad er helt uforpliktende for deg som kunde, så du er overhodet ikke pliktig til å akseptere noen av tilbudene du eventuelt måtte motta på din søknad. Banken kan heller ikke kreve deg for noe gebyr for å gi et tilbud på din lånesøknad, så i praksis er prosessen helt uforpliktende.

Kort tid etter at du har sendt din lånesøknad til lånemegleren, vil du motta svar fra bankene din søknad er videresendt til. Dette kan enten være avslag på din søknad eller et konkret tilbud på et lån. I noen tilfeller vil banken trenge ytterligere dokumentasjon på din økonomi, og vil be deg sende dette direkte til banken. Dette begrenser seg som regel til innsending av de tre seneste lønnslipper og kanskje din likning for de seneste par år.

Svar fra hver enkel bank vil som regel sendes til deg på epost. Noen lånemeglere tilbyr også et kundesystem der du kan logge deg inn og se dine søknader og mottatte tilbud, og enkelte kan også varsle deg på SMS når du mottar et nytt tilbud fra en bank. Hvor lenge et gitt tilbud er gyldig, skal komme tydelig frem av tilbudet, men alle seriøse banker gir tilbud med en gyldighet på minst et par uker, gjerne opp mot en måned. Du bør med andre ord ikke stresse og takke ja til et tilbud med en gang, du har rikelig med tid til å vente på eventuelle tilbud fra andre banker og tid til å sammenligne de mottatte tilbud godt, slik at du velger det som blir rimeligst for deg.

Når du har kommet frem til et tilbud du ønsker å akseptere, kontakter du normalt den aktuelle banken direkte for å godkjenne tilbudet og signere låneavtale. I de aller fleste tilfeller er dette en automatisert prosess der du klikker på en link i tilbudet, hvoretter du blir sendt til bankens nettsider der du oppgir eventuell tilleggsinformasjon og legitimerer deg og signerer låneavtalen digitalt, ved hjelp av BankID. Har du ikke BankID, må du skrive ut låneavtalen, signere den for hånd og sende den til banken per post. I tillegg må banken foreta en legitimasjonskontroll av deg, for å sikre at du faktisk er den du utgir deg for å være. Igjen, om du ikke har BankID, skjer dette ved at banken sender deg en spesiell type brev, som du må hente på ditt lokale posthus eller post i butikk. Når du henter brevet må du forevise gyldig legitimasjon, og den postansatte vil dermed foreta den nødvendige legitimasjonskontroll og rapportere dette tilbake til banken.

Når legitimasjonskontroll og signering av lånebeviset er foretatt, gjenstår bare å få utbetalt pengene. De fleste lånemeglere spør etter hvilket kontonummer du ønsker lånet utbetalt til, så all nødvendig informasjon er allerede videresendt til banken, og du vil normalt automatisk få pengene på konto i løpet av et par virkedager.

Hva koster det å benytte en lånemegler?

Omtrent alle lånemeglere på det norske markedet, som formidler forbrukslån til privatpersoner, tilbyr sine tjenester kostnadsfritt og helt uforpliktende til låntaker. Megleren tjener utelukkende penger ved at de får utbetalt en provisjon fra banken når du aksepterer et lånetilbud.

Siden det varierer litt fra megler til megler hvilken banker det samarbeides med, er det derfor ofte lurt å benytte flere lånemeglere, for å øke antall tilbud og dermed være sikker på at man finner frem til det billigste lånet.

Slik sammenligner du forbrukslån

Er du på jakt etter et usikret lån har du sikkert allerede oppdaget at utvalget av lånetilbydere og typer lån på markedet er enormt. Prisene fra bank til bank kan variere mye, og ikke alle lån er like gode. Det kan derfor være mye penger å spare på å gjøre et grundig forarbeide og sammenligne flere lån, før man velger bank.

Forskjell på nominell- og effektiv rente

Før du begynner å sammenligne lån fra flere banker, er det viktig å være helt klar over forskjellen på nominell rente og effektiv rente. Når bankene reklamerer for sine lån, er det den nominelle renten som blir slått stort opp, mens du med smått nederst i annonsen eller nederst på bankens nettside, vil se den effektive renten nevnt, sammen med et eksempel på hva lånet koster deg, ved et gitt lånebeløp.

Den nominelle renten er den rentesatsen du betaler per år for å låne pengene av banken. For usikret forbrukslån vil den i dagens marked normalt ligge på mellom 6 og 20%.Nå er det imidlertid slik at bankene ikke bare tjener penger på rentene du betaler av lånet, men også på gebyrene som blir lagt på toppen, som for eksempel etableringsgebyr, månedlig termingebyr, etc. Disse gebyrene vil i de fleste tilfeller utgjøre en stor andel av den totale lånekostnaden, men de er ikke synlige i den nominelle renten. Et lån med en lav nominell rente kan derfor uten problemer vise seg å være langt dyrere enn et lån med en høyere nominell rente, det avhenger helt av størrelsen på gebyrene.

Den effektive renten er det som viser den faktiske kostnaden på lånet. Denne består av den nominelle renten pluss alle gebyrer og andre kostnader forbundet med lånet og er dermed direkte sammenlignbar mellom forskjellige lån.

Sjekk minstekravene for lånet

Før du låner penger eller tar opp forbrukslån på dagen , bør du ta en kjapp titt på minimumskravene for å få innvilget lånet. Det er kjedelig å gjøre en nøye sammenligning av flere lån for å sitte igjen med det beste alternativet, hvis det viser seg at du ikke kvalifiserer til dette lånet på grunn av teknikaliteter, som for eksempel at du ikke er gammel nok eller ikke har bodd i Norge lenge nok. Alle norske forbrukslån har krav som minimums alder, minimum årlig inntekt og botid i landet, mens noen lån i tillegg stiller krav om at du ikke må ha registrerte betalingsanmerkninger eller at du må ha hatt liknet inntekt i Norge de siste tre årene. Kravene varierer selvsagt fra bank til bank og fra lån til lån, men stort sett er bankene flinke til å opplyse om dette, både i annonsemateriell og på nettsidene deres.

Hvor mye trenger du å låne?

images

Før du går i gang bør du også tenke igjennom hvor stort lån du trenger og hvor mye din privatøkonomi tåler å betale ned på lånet hver måned. Dette vil hjelpe deg å sortere ut en rekke lån som ikke er aktuelle for deg. Hvis du trenger å låne 100.000kr. Og et bestemt lån bare tilbys opp til 70.000kr., er det tross alt ingen grunn til å ta det med i overveielsene.

Avdragsstørrelsen vil variere med størrelsen på lånet og kravene fra banken. Noen banker tilbyr lån med en løpetid på helt opp mot 15 år, mens andre banker lar deg bestemme avdragsstørrelsen selv, så lenge du betaler inn minimum 3% av lånesaldoen hver måned. Igjen så gjelder det å sjekke betingelsene for lånet nøye, slik at du ikke ender opp med et lån med for kort løpetid, så du ikke greier de månedlige avdragene.

Du må få tilbud for å vite faktisk kostnad

De fleste norske banker og låneinstitusjoner opererer ikke med en fast nominell rente på usikret forbrukslån, men derimot en «fra» og «til» rente. Bankene gjør dette for at de kan fastsette den nominelle renten individuelt for hver kunde, basert på risikoen banken beregner at det er på lånet. Kort fortalt betyr dette at jo høyere årlig inntekt du har og jo bedre privatøkonomien din er, desto lavere nominell rente vil banken tilby deg. Det er derfor ikke mulig å vite nøyaktig hva kostnaden på et lån er for akkurat deg, før du har bedt om et konkret tilbud fra banken. Et slikt tilbud vil du normalt få tilsendt på epost og det har som regel en gyldighet på 30 dager. Det er selvsagt helt gratis og helt uforpliktende å motta et tilbud fra en långiver, så det er ingen risiko forbundet med å søke om lån hos mange banker samtidig.

Bruk en lånemegler

For å spare tid og slippe å sende en individuell søknad til hver enkel bank, kan det lønne seg å benytte en lånemegler. Dette er et firma som spesialiserer seg på å formidle kontakt mellom kunder som søker lån og banker som tilbyr forbrukslån. Du som kunde sender en lånesøknad via lånemeglerens nettsider, og megleren vil heretter videresende denne til en rekke banker. Hvis banken finner at søknaden kan innvilges, vil de sende deg et konkret lånetilbud på epost.

Det er helt gratis og uforpliktende å benytte en lånemegler og det er ingen krav om at du må takke ja til et av tilbudene du eventuelt mottar. Det er dog viktig å huske på at en lånemegler ikke samarbeider med alle banker på markedet, men normalt bare et mindre utvalg. Å benytte en lånemegler er derfor ikke nødvendigvis en garanti for at du vil finne det billigste lånet, så det lønner seg alltid å sjekke andre alternativer i tillegg.

Webfinance.net – sammenlign forbrukslån hos en rekke norske banker

Webfinance.net er en svært ryddig nettside som er utrolig enkel å forholde seg til. Bedriften går rett på sak og spiller med åpne kort: de innhenter informasjonen fra besøkende kunder og selger deretter informasjonen til banker som tilbyr lån uten sikkerhet. Disse bankene får deretter lov å konkurrere om kunden gjennom å tilby det beste og billigste forbrukslånet. Webfinance vil deretter henvende seg direkte til kunden og informere han eller henne om hvilket lånetilbud som er det beste.

Og så er det opp til deg selv å velge om du ønsker å godta eller avslå tilbudet. Husk at en søknad hos Webfinance (eller noen av de andre bankene/låneagentene) ikke er bindende med mindre du har signert avtalen og sendt den i retur.

Har Webfinance noen utpregede fordeler?

Det finnes så mange selskaper som ”sammenligner forbrukslån og sikrer deg det beste lånet!” (ref deres egen nettside) at det blir litt vanskelig å skille dem fra hverandre. I bunn og grunn mener de alle sammen at de kan sikre deg det beste lånet, men sannheten er nok en litt annen.

En ting som helt klart taler for å bruke Webfinance til å søke forbrukslån er at de spiller med åpne kort. På nettsiden deres kan man enkelt finne frem til hvilke banker de samarbeider med (som for øvrig er blant annet Bank Norwegian, Komplett Bank, Ya Bank, Remember og Santander per dags dato). Under tittelen ”Hvordan tjener vi penger?” er de klare på at de mottar et honorar for hver kunde de sender til banken(e), men er også tydelig på at hvilken bank de ender opp med å videreformidle lånetilbudet til ikke har noen innvirkning på hvor mye penger de selv vil kunne tjene.

Det Webfinance kanskje skal mest skryt for er å lage en oversiktlig og fin nettside som det kun tar få minutter å fylle ut og sende inn. Når du har valgt sum og nedbetalingstid, så vil det automatisk bli gitt et estimat over hvor mye penger du skal betale ned hver måned. Husk på at dette ikke er den summen du nødvendigvis kommer til å betale, men kun en pekepinn på hva du kan forvente av det endelige lånetilbudet.

Forbrukslån fra 5000 til 500,000 norske kroner

Lånemulighetene du blir forespeilet hos låneagenter som Webfinance vil ikke nødvendigvis kunne gjenspeile virkeligheten. Det vil si: når de skriver at man kan få et lån på mellom 5000 og 500,000 kroner, så er det neppe mange av samarbeidspartnerne deres som har mulighet til å tilby usikrede lån i begge ender av den skalaen. Med andre ord vil du nok utelukke en del muligheter når du søker et svært høyt eller lavt lån hos Webfinance da lånesøknaden din ikke vil bli videreformidlet til mer enn en håndfull banker.

Det er nok absolutt det sterkeste argumentet for å kun bruke slike låneagenter når man skal søke om et forbrukslån som ligger godt innenfor det man vil kalle ”normalen” hva angår lånesum. Hvis du skal søke om et høyt beløp nærmere en halv million kroner, så vil det være mer lønnsomt å gå direkte til de (få) bankene som tilbyr dette og søke lånet direkte gjennom dem. Du vil ikke bare få kjappere svar på søknadene dine, men du vil også ha fullstendig kontroll på hvilke banker du har søkt hos og hvilke renter de forskjellige bankene vil kunne tilby deg.

Med andre ord ligger det ikke noe reell verdi i at Webfinance sier at de kan tilby lån mellom 5000 og 500,000 kroner. Mange banker kan også gjør dette – og du vil nemlig få et kjappere og mer presist svar på søknaden dersom du henvender deg direkte til forbrukerbankene når du søker lån uten sikkerhet.